Запознайте се с нашия екип!

Учебен Център Устрем ЗА НАС
Учебен Център Устрем ЗА НАС
Учебен Център Устрем ЗА НАС

Изцяло нов подход в обучението!

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Мария Драгнева – преподавател по математика и един от основателите на Учебен център Устрем.

Тя е с над 27-годишен учителски опит в областта на математиката и  магистър по психологично консултиране.

„По време на моята преподавателска дейност, открих и използвах различни педагогически и психологически техники, чрез които да подпомогна и  ускоря разбирането и  запаметяването  на материала. Това ме накара да проявя по-голям интерес към  психологията. Изучаването й ме вдъхнови да подобря и усъвършенствам тези похвати. В тях се съдържа огромен потенциал, който е изключително ефективен.“

Математиката има нужда от психология!

Когато учителите по математика  използват и  психология в своите уроци, математиката става  по-достъпна, по-човечна и по-лесна за усвояване. Могат да бъдат прилагани различни техники, които  ускоряват и подобряват, както процеса разбирането, така и на запаметяването на формули и правила и следващата им употреба при решаване на задачи.

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Янка Панайотова – преподавател по математика в 29 СУ “Кузман Шапкарев”, гр. София.

Янка Панайотова е магистър по технологии на обучението по математика и информатика.

“Като предмет на дейност математиката трудно се побира в едно определение. “Математиката” не се състои само от числа, както си мислят повечето хора. Числата са част от нея, но те не са най-интересното в математиката. Тя дава възможност за развитие на ума чрез абстрактно изследване на форми и логически връзки.”

“Добрият учител обяснява.
Великият учител вдъхновява”

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Петър Карчев – преподавател по математика в 31 СУЧЕМ “Иван Вазов” в София.

Смятам,че всеки ученик трябва да получи най-доброто от своето образование. Какво по-добро от кралицата на всички науки- математиката. За моя  преподавателски опит по математика научих едно много важно правило, доказано от самия Поасон:

“Няма достатъчно добра причина, която да те откаже от мечтите ти.”

” Математиката е осъществима мечта за всеки! “

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Александра Колева – преподавател по БЕЛ в 135 СУ “Ян Амос Коменски” в София и преподавател по английски език.

Александра Колева е бакалавър по българска филология и магистър по лингвистика. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията, синтаксиса и историческия развой на българския език. Преподавателският ѝ опит включва основно преподаване на български език и литература на ученици в прогиманазиален етап, английски език на ученици в начален етап на обучение и преподаване на езикова култура на студенти. През последните 6 години се концентрира върху подготовка на седмокласници за национално външно оценяване.

       „Вярвам, че фундаменталните основания на учителската професия са любовта към децата, вярата в техните възможности, вдъхновението от работата с тях и удовлетворението от постигнатите резултати. Резултатите не се измерват единствено във високите оценките, получени в училище или на изпит. Ценното се състои в постигането на трайни знания, в създаването на умение за учене през целия живот, в „засяването“ на обич и уважение към езика и литературата. Дълбоко зад фигурата на Учителя стои и фигурата на Сеяча. Засятото семе покълва и ако случи на грижовни стопани, става дърво, което опира в небето. Аз съм учител, който развива и отстоява умението да сеем във време, в което всички са се впуснали да жънат. За да може и нашето съвременно дърво да опре короната си в небето“.

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Илиян Шехада – преподавател по БЕЛ в Немско училище – София

Илиян Шехада е бакалавър по Българска филология и магистър по Интерпретативна антропология. Бил е докторант по Българска литература на XX век. Научните му интереси са в областта на психоанализата, модернизми и психопатология, съвременно българско изкуство.

“Аз съм учител, влюбен в професията си. В работата си гледам да говоря искрено и с преживяване, когато преподавам. В уроците наблягам на индивидуалния подход. Вярвам, че съвременността изисква съвременни подходи, съобразени с потребностите на децата. Часовете с мен са интензивни и изпълнени с дискусионна атмосфера. Убеден съм, че пред интерпретацията всички сме равни – важна е аргументацията. Подход, на който уча и учениците си. В часовете ни заедно ще постигнем максимални резултати. За мен съвременният учител е вдъхновяващ, стимулиращ и насърчаващ усвояването на знания и умения. Той е един катализатор на активността и креативността на учениците. Обръщам специално внимание на всяка една творба, заложена в учебната програма, като стимулирам учениците да сътворят собствена интерпретация. В уроците по български език наблягам не просто на механично наизустяване на правилата, а на тяхното разбиране и прилагане. Най-важното при работа с учениците е тяхното удовлетворение от добре свършена работа и разбиране на учебния материал.”

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Радостин Георгиев – преподавател по математика

Радостин Георгиев е завършил магистър по математика в Саутхемптънския университет в Англия. Сега желанието му е да предаде красотата и синхронността на математиката както на напреднали, така и на начинаещи.

“Образованието е чудесен начин за придобиване на общоприложими качества като боравене с информация и влагане на труд за постигане на цели. Математиката освен общообразователен предмет представлява и начин на мислене – откриване на зависимости и следване на логическия преход измежду тях. Вярвам, че всеки е способен да развие умението си за математическото мислене, чрез внимателен подход, стъпка по стъпка до целта.”

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Петранка Червенкова – преподавател по БЕЛ в 27 СУ ” Акад. Георги Караславов” в София.

 Магистър съм по българска филология и съм учител по БЕЛ в Средно училище в София.

Интересите ми са : Изобразително изкуство, чужди езици и писане на стихове, разкази и есета.

Преподавателски опит – ученици от 5кл. – 12 кл., група деца – 4- 12 г. в неделното училище в Антверпен, Белгия.

Чужди езици – нидерландски, италиански и  английски разговорно ниво.

 „ За мен учителската професия е: БЛАГОРОДСТВО, ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА И ВСЕОТДАЕН ТРУД“

Учителят е човек с мисия за цял живот!

Четящият човек живее хиляди животи преди да умре. Този, който не чете, живее само един.“

    Джордж Р. Мартин

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Тихомир Георгиев Тицов – преподавател по математика и информационни технологии в 133 СОУ  “А. С. Пушкин”  в София.

Завървил съм висшето си образование във ФМИ (Факултет по Математика и Информатика) на СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Приложна математика”, научна степен “Магистър”. Преподавам математика както на ученици от всички класове, така и на студенти висша математика.

Лично аз съм убеден, че преподавателската дейност, освен знание, е и призвание!

Затова се отнасям с голяма любов към нея и голямо уважение към преподавателите.

Математиката е мислене, тя ни кара да усъвършенстваме своя ум, да търсим познание и да можем да го обясним! Математиката развива нашия интелект! Тук ще цитирам две прозрения на Рене Декарт, френски математик, физик и философ, считан за един от най-изявенитемислители в по-новата световна история, от 17-и век насам.

“Интелектът – това е страст”

“Мисля, следователно съществувам”

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Росица Стефанова – учител  Начален етап (1-4 клас) в 28 СУ “Алеко Константинов” гр. София и учител по английски и френски език.

Росица Стефанова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ и е Магистър по специалностите Начална педагогика и Връзки с обществеността. Интересите й са в областта на комуникациите и психологията. Преподава няколко години и като хоноруван асистент към ТУ гр. Варна. Има повече от 14 години в сферата на образованието и опит с деца с различни проблеми или таланти.

„Аз съм личност с различни интереси и търся интересното у всяка личност. С малките ученици се изискват немалки усили, защото те даряват най-голямо доверие и очакват много обич и разбиране. Професиите ми дават възможност за намиране на верния подход в общуването с хората. Вече зная, че работата може да носи удовлетворение, когато намираш смисъла, когато възпитаваш, обучаваш и влияеш. За новите поколения е важно да осъзнават значението на знанието, да се стремят към развитие. За един педагог е изключително важно умението да вдъхновява. Смисълът на учителстването е да направиш от своите възпитаници хора, които ще променят света в по-добра посока. Защото учителят не само учи, но и въздейства, оставя отпечатък върху своите ученици.“

Учебен Център Устрем ЗА НАС

Диана Драгнева-Стефанова – управител на Учебен център Устрем

Диана Драгнева-Стефанова е съосновател и управител  на  Учебен център Устрем. Тя  е магистър по приложна психология. Завършила е и базов курс в областта на Позитивната психология.

„Голяма част от учениците, които си мислят, че не са добри в училище  всъщност имат психологически блокаж, дължащ се на несигурност и  страх. Когато страхът бъде преодолян, успехът идва налице !

Ние сме тук за да помогнем на всеки ученик да развие своя потенциал и талант!”