Начало
/
ИЗПРЕВАРВАЩИ МОДУЛИ
/

ИЗПРЕВАРВАЩИ МОДУЛИ

Само при нас можете да присъствате както на място (удобна локация в центъра на София), така и online и да разполагате със всички записи на уроците през който сте преминали!

Учебен Център Устрем ИЗПРЕВАРВАЩИ МОДУЛИ​
Учебен Център Устрем ИЗПРЕВАРВАЩИ МОДУЛИ​

Това са интензивни курсове при които материала, който предстои да бъде преподаден в училище се преподава предварително на самия курс.
Използват се почивни дни и част от ваканциите през които учениците не са толкова натоварени с други училищни предмети и могат да се фокусират само върху новият материал, който усвояват без стрес, умора  или разсейващи фактори, което подобрява и улеснява разбирането му. Така за учениците, когато материала им се преподава в училище той за тях е преговор, който затвърдяват. Това гарантира и по-доброто му запаметяване.

Те могат да се провеждат  както през лятото, така и през учебната година. При някои от класовете, особено при тези при които предстои НВО или друг изпит е възможно да се направи изпреварващо обучение като се използват почивни дни и част от ваканциите за да се да мине и усвои, учебния дял, който в момента се преподава по-бързо отколкото в училище и така да им се даде възможност за по-обстоен преговор и по- добро представяне на предстоящите изпити.