6 ЗА 7 КЛАС ЛЕТЕН КУРС ПРЕГОВОР НАЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ 2023

360,00 лв.

Описание

Математика 6 за 7 клас

Летен курс –  СЕПТЕМВРИ  2023 година

Преговор:

Рационални числа. Уравнения. Пропорции. Елементи на вероятности и статистика. Степенуване. Ръбести и валчести тела.

Състои се от 6 занятия от 16:00 до 19:00 по 4 учебни часа (по 40 мин.)

Можете да изберете курс през  СЕПТЕМВРИ:

Датите, на които се провеждат занятията през Септември са: 07.09, 08.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09

Модулът се състои от 24 учебни часа.

Цена на модула:  360 лв

 

Допълнителна информация

Възможности

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ, ПРЕЗ ЮЛИ