6 ЗА 7 КЛАС ЛЕТЕН КУРС ПРЕГОВОР

Описание

Очаквайте скоро да бъдат обявени датите за провеждане на курсове през лятото 2024г.

Свържете се с нас за актуална информация относно бъдещите курсове на 0885218905

Математика 6 за 7 клас

Преговор:

Рационални числа. Уравнения. Пропорции. Елементи на вероятности и статистика. Степенуване. Ръбести и валчести тела.

Състои се от 6 занятия от 16:00 до 19:00 по 4 учебни часа (по 40 мин.)

 

Датите предстоят да бъдат обявени.

Модулът се състои от 24 учебни часа.

 

 

Допълнителна информация

Възможности

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ, ПРЕЗ ЮЛИ