Специални и специализирани уроци

Описание

Урок или пакет от  уроци, по материал, който не се преподава в България за ученици или студенти, които се обучават в чужбина  или за подготовка  на ученици и студенти  по тясно специализирани в математически специалности като например ученици от математически гимназии или  студенти със специалност  математика или за подготовка за математически  олимпиади, цената е предмет на предварително договаряне и не съответства на посочените цени за индивидуални уроци.

При такива уроци се работи с точно разписани и предварително уговорени въпроси и задачи като се съставя подробен план, върху който ще се работи за да може  преподавателят да се подготви с материали и да е по-ефективен за урока, който предстои. В последствие този предварително начертан план се спазва стриктно. Необходимо е предварително писмено потвърждение по имейл за графика на уроците и учебното съдържание. Уроците трябва да бъдат заплатени не по-късно от 5 работни дни преди провеждане на първото занятие.

На такива уроци не се обсъждат  въпроси  и задачи, които не са предварително  уточнени  и които не принадлежат към съответния дял, за който е записан в плана на урока.

Допълнителна информация

Възможности

8 учебни часа /месец, 16 учебни часа/месец