10 КЛАС НАВАКСВАЩ МОДУЛ (Март)

299,00 лв.

Описание

Наваксващ модул за 10 клас Март

Геометрия:

Основни тригонометрични тъждества от 0° до 180°, синусова и косинусова теорема, решаване на произволен триъгълник, формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник, формули за лице на триъгълник, обобщение

Състои се от преговорен и настоящ материал за подготовка на предстоящо контролно и се провежда по време на почивните дни- петък събота и неделя и следващите събота и неделя на

03.03, 04.03, 05.03, 11.03, 12.03

5 занятия по 5 учебни часа (по 40 мин.) от 15:00 до 18:00 часа, които се провеждат през първите пет дни от великденската ваканция.

Модулът се състои от 20 учебни часа.

Цена на модула 299 лв.