11 КЛАС НАВАКСВАЩ МОДУЛ (Пролетна ваканция)

299,00 лв.

Описание

Наваксващ модул за 11 клас Пролетна ваканция

Тригонометрия:

Основни тригонометрични тъждества, четност нечетност и периодичност на функциите синус косинус тангенс и котангенс, формули за синус косинус тангенс и котангенс на сбор и разлика от два ъгъла, формули на тригонометричните функции за удвоен ъгъл, формули за сбор и произведение на тригонометрични функции, преобразования

Състои се от 5 занятия по 4 учебни часа (по 40 мин.) от 15:00 до 18:00 часа, които се провеждат през първите 5 дни от великденската ваканция.

Датите, на които се провеждат занятията са: 08.04, 09.04, 10.04, 11.04, 12.04

Модулът се състои от 20 учебни часа.

Цена на модула 299 лв